Drobní investoři, stavebníci – na co si dát pozor při zadávání prací

Naši pracovníci na malých stavbách do 800.000,- Kč , řeší ve většině případů problém, že nebyla uzavřena písemná smlouva o provedení díla, ale byla uzavřena pouze ústní formou. Zpravidla ještě zaplacena vysoká finanční záloha a dílo je potom zhotoveno s velkými závadami, zhotovitel se stavbě vyhýbá a je zaděláno na velký problém.
Proto doporučujeme vždy uzavřít dohodu o provedení díla písemnou formou. Ve smlouvě by nemělo chybět:
– objednatel, zhotovitel
– předmět díla , co nejpodrobnější popis požadovaných prací, aby nenastal spor o rozsah díla
– cena díla. Neposkytovat zálohy a platit pouze( třeba každý týden) za provedenou práci s kterou jste       spokojeni Musíte si  uvědomit, že peníze jsou jediná páka, kterou vůči zhotoviteli máte.
– termín dokončení díla
– smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel, když dílo neprovede ve stanoveném termínu.

Toto na první pohled zbytečné papírování, Vám ušetří velké peníze a starosti.
I když současné právo umožňuje uzavřít i ústní dohodu o zhotovení díla, dost těžko se dokazuje, a staré přísloví praví „co je psáno, to je dáno“.

DSC01745            A